نمایشگاﻩ‌‌ﻫﺎ

۱۴۰۰

(پیشین) – ۴ تیر تا ‍۶ مرداد ۱۴۰۰
نمایشگاه نقاشی
کاوه بیکیان


گشایش: آدینه ۴ تیر ۱۴۰۰
نمایشگاه تا تاریخ ‍۶ مرداد ادامه دارد
گالری پنجشنبه ها تعطیل است
بازدید: ۴ تا ۸ بعد از ظهر

گالری مریم فصیحی هرندی
تهران، خیابان وارسته، کوچه مشایخی، پلاک ۱۱
کد پستی: تهران ۱۴۶۱۱-۱۹۴۳۸، تلفاکس:۲۲۰۰۸۶۵۴

۱۳۹۹

(پیشین) – ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ تا ‍۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
نمایشگاه ۱۳۹۹
علی گلستانه


گشایش: آدینه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
نمایشگاه تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ادامه دارد
گالری پنجشنبه ها تعطیل است
بازدید: ۱۱ صبح تا ۶ بعد از ظهر

گالری مریم فصیحی هرندی
تهران، خیابان وارسته، کوچه مشایخی، پلاک ۱۱
کد پستی: تهران ۱۴۶۱۱-۱۹۴۳۸، تلفاکس:۲۲۰۰۸۶۵۴

نمایشگاه از ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ با هماهنگی از طریق
واتس اپ: ۶۳-۴۲-۱۶۳-۹۱۰-۹۸+
ایمیل: rsvp [at] maryamharandi [dot] com

۱۳۹۸

(پیشین) – ۶ دی تا ‍۵ بهمن ۱۳۹۸
بقالی اخرا: بازنمایی یک ایده
نمایشگاه نقاشی از علی گلستانه، ا. پ. هشیوار، نمایش طراحی از رضا پناهی

۱۳۹۷

(پیشین) – ۱۹ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بقالی اخرا: بازنمایی یک ایده